LifePack Map

MAP

Modifiye Atmosfer Paketleme

MAP ağzı kapatılmış paket içersinde ve ürünün etrafında oluşan gazların bileşiminde değişiklik yapılması esasına dayanmaktadır. Paket içerisindeki CO2 miktarını yükseltirken O2 miktarının azaltılması, depolanan meyve sebzenin solunum oranının azaltılmasına ve ürünün fizyolojik ömrünün uzaması sonuncu verir.

Nasıl Çalışır?

MAP poşetleri gaz değişimini kontrol edebilen yarı-geçirgen filmden üretilmektedir. Filmin yarı geçirgen karakteri filmin yapısında yer alan bazı akıllı moleküllerin etkinliği esasına dayanmaktadır. Bu moleküller Paketin içerisine O2 girişine ürün tarafından tüketilen ve dengelenen oranda girmesine izin verir. Aynı şekilde paket içerisinde oluşan CO2 ürün tarafından üretilen CO2 engellenerek atılmalıdır. Ayrıca, bu ortam, hastalık üretme koşulları yada yüksek CO2, seviyelerinin yaratcağı zararlar oluşmadan çok hızlı bir şekilde sağlanmalıdır.

MA paketleri salınan etilen gazını modifiye edilmiş ortamdan dışarı atar ve böylece çürüme , bozulma, yaşlanma ve olgunlaşma ihtimalkini yok eder. MA paketleri modfiye edilmiş atmosferi en uygun bağıl nemi sağlayarak zenginleştirir ve ağırlık kaybını tamamen engeller. Buna karşılık, asla taze ürünlerin mikrobikbozulmasına neden olacak suya doygun bir ortam (atmosfer) oluşturmaz.

MAP paketlerinde biriken gazların seviyesi ürünün solunum yapma oranı,depolama sıcaklığı, ürün ağırlığının yarı geçirgen film alanın ürün ağırlığına orantısına ve bazı diğer etkenlerle oluşmaktadır. MAP paketlerini geliştiren polimer mühendisleri çok önemli gelişmeler sağlayarak MAP'ın taze ürün pazarında daha rekabetçi ve başarılı olmasını sağladılar.Filmin çok eşsiz özellikleri mevcuttur.

Lifepack® Modifiye Atmosfer Paketleme Çalışma Teknolojisi