LifePack Map

MAP

Modifiye Atmosfer Paketleme

MAP aÄŸzı kapatılmış paket içersinde ve ürünün etrafında oluÅŸan gazların bileÅŸiminde deÄŸiÅŸiklik yapılması esasına dayanmaktadır. Paket içerisindeki CO2 miktarını yükseltirken O2 miktarının azaltılması, depolanan meyve sebzenin solunum oranının azaltılmasına ve ürünün fizyolojik ömrünün uzaması sonuncu verir.

Nasıl Çalışır?

MAP poÅŸetleri gaz deÄŸiÅŸimini kontrol edebilen yarı-geçirgen filmden üretilmektedir. Filmin yarı geçirgen karakteri filmin yapısında yer alan bazı akıllı moleküllerin etkinliÄŸi esasına dayanmaktadır. Bu moleküller Paketin içerisine O2 giriÅŸine ürün tarafından tüketilen ve dengelenen oranda girmesine izin verir. Aynı ÅŸekilde paket içerisinde oluÅŸan CO2 ürün tarafından üretilen CO2 engellenerek atılmalıdır. Ayrıca, bu ortam, hastalık üretme koÅŸulları yada yüksek CO2, seviyelerinin yaratcağı zararlar oluÅŸmadan çok hızlı bir ÅŸekilde saÄŸlanmalıdır.

MA paketleri salınan etilen gazını modifiye edilmiÅŸ ortamdan dışarı atar ve böylece çürüme , bozulma, yaÅŸlanma ve olgunlaÅŸma ihtimalkini yok eder. MA paketleri modfiye edilmiÅŸ atmosferi en uygun bağıl nemi saÄŸlayarak zenginleÅŸtirir ve ağırlık kaybını tamamen engeller. Buna karşılık, asla taze ürünlerin mikrobikbozulmasına neden olacak suya doygun bir ortam (atmosfer) oluÅŸturmaz.

MAP paketlerinde biriken gazların seviyesi ürünün solunum yapma oranı,depolama sıcaklığı, ürün ağırlığının yarı geçirgen film alanın ürün ağırlığına orantısına ve bazı diÄŸer etkenlerle oluÅŸmaktadır. MAP paketlerini geliÅŸtiren polimer mühendisleri çok önemli geliÅŸmeler saÄŸlayarak MAP'ın taze ürün pazarında daha rekabetçi ve baÅŸarılı olmasını saÄŸladılar.Filmin çok eÅŸsiz özellikleri mevcuttur.

Lifepack® Modifiye Atmosfer Paketleme Çalışma Teknolojisi